Farmaceutické školství

Farmaceutické školství

Farmaceuti (lékárníci) mohou v Česku studovat na dvou vysokých školách:

Studium je pětileté, po jeho absolvování získávají farmaceuti titul „magistr“ (Mgr.) a jsou plně kvalifikováni pro výkon činností ve všech farmaceutických odvětvích.

V rigorózním řízení je možné získat též titul „doktor farmacie“ (PharmDr.).
Mezi farmaceutické pracovníky patří též farmaceutičtí asistenti, kteří získávají kvalifikaci na vyšších odborných školách (titul DiS.). Dříve se nazývali farmaceutičtí laboranti a získávali vzdělání na středních zdravotních školách.


Farmakologie (z řečtiny: pharmakon-znamená „léčivo“, logos-znamená „věda“) je obor společný lékařům i farmaceutům.
Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek:


Pojmy z oblasti farmakoterapie

Indikace - určení, stanovení léčebného postupu
Kontraindikace - okolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, užívání některých léků
Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů (dvou nebo více léků)
Nežádoucí účinky - liší se svou závažností a na každého pacienta působí podaný lék jinak
Dávkování - informace v jakém množství a jak často se léčivo podává pacientovi

Navštivte také

Doména farm.aceseo.cz

Pagerank: 0

S-rank:

Návštěvnost: Doposud 7394 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména farm.aceseo.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář